Tòa án nhân dân huyện Ea Súp thông báo tìm kiếm Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1978, trú tại: Thôn Đoài, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Cập nhật lúc: 07:22 28/06/2024

Tòa án nhân dân huyện Ea Súp thông báo tìm kiếm Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1978, trú tại: Thôn Đoài, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Tòa án nhân dân huyện Ea Súp thông báo tìm kiếm Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1978, trú tại: Thôn Đoài, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.