Triển khai thực hiện quy chế xét tặng Danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực"

Cập nhật lúc: 09:58 21/05/2020

Triển khai thực hiện quy chế xét tặng Danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực"