Tên Nội dung Tài liệu
Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020
Kế hoạch tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ" lần thứ VII và Chiến dịch những "Giọt Hồng Tây Nguyên" năm 2020
Triển khai các hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19
Góp ý kiến dự thảo Bảng chấm điểm thi đua áp dụng với hệ thống TAND
Tăng cường hoạt động tuyên truyền công tác TĐKT trên Tramg thông tin điện tử TĐKT TAND
Về việc ủy quyền quản lý, điều hành công tác cơ quan.
Lịch sơ tuyển vào Học viện Tòa án
Thực hiện công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án
Triển khai thực hiện quy chế xét tặng Danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực"
Quyết định về việc tặng giấy khen trong phong trào thi đua đợt 1 2020
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE