Tên Nội dung Tài liệu
Công văn số: 11/TA-TCCB của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Về việc yêu cầu khắc phục những vi phạm trong công tác.
Quyết định số: 803/QĐ-TĐKT của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc tặng "Giấy khen" cho các tập thể, cá nhân và Hội thẩm nhân dân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua đợt 3 năm 2018
Quyết định số: 802/QĐ-TĐKT của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" đối với cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác trong năm 2018
Quyết định số: 801/QĐ-TĐKT của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc tặng "Giấy khen" cho các tập thể, cá nhân và Hội thẩm nhân dân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích tốt trong năm 2018
Quyết định số: 800/QĐ-TĐKT của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với những tập thể, cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong năm 2018
Công văn số: 2620/STNMT-BVMT của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Về việc phát động phong trào "Chống rác thải nhựa"
Công văn số: 659/TB-HĐTDCC của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc thông báo kết quả thi tuyển công chức.
Công văn số: 610/TB-HĐTTCC Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển công chức ngạch Kế toán viên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2018.
Công văn số: 496/STP-PBGDPL Về việc hưởng ứng Cuộc thi viết " Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Quyết định số: 1461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018