Tên Nội dung Tài liệu
Công văn số: 496/STP-PBGDPL Về việc hưởng ứng Cuộc thi viết " Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
Quyết định số: 1461/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2018
Công văn số: 441/TA-VP của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc triển khai "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người"
Công văn số: 403/STP-PBGDPL của Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk Về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018
Công văn số 435/TB-TCCB, TT&TĐKT của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc thông báo thi tuyển công chức Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk năm 2018
Công văn số: 52a/TANDTC-TH của Tòa án nhân dân tối cao Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy
Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân.
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo
Công văn số: 4009/KH-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Công văn số 295/TA-VP của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự
THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE