Tên Nội dung Tài liệu
Góp ý kiến dự thảo Bảng chấm điểm thi đua áp dụng với hệ thống TAND
Tăng cường hoạt động tuyên truyền công tác TĐKT trên Tramg thông tin điện tử TĐKT TAND
Về việc ủy quyền quản lý, điều hành công tác cơ quan.
Lịch sơ tuyển vào Học viện Tòa án
Thực hiện công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án
Triển khai thực hiện quy chế xét tặng Danh hiệu "Thẩm phán giỏi", "Thẩm phán tiêu biểu", "Thẩm phán mẫu mực"
Quyết định về việc tặng giấy khen trong phong trào thi đua đợt 1 2020
Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn và ký sự về TAND
Phát động thi đua đợt 2 năm 2020
Công văn số 3331/UBND-KGVX của UBND tỉnh Đắk Lắk ngày 17/4/2020 Về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk