Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Cập nhật lúc: 10:04 30/09/2020

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ huyện ủy Buôn Đôn và Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị nỗ lực phấn đấu đoàn kết và phối hợp các ngành, cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại địa phương.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Chi ủy, chi bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo là đảm bảo cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ xét xử đúng người đúng tội, đúng chính sách pháp luật, phối hợp với cơ quan trong khối nội chính và các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật trên địa bàn huyện, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. Thực hiện nhiệm vụ này, trong năm 2020 Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn đã tiến hành Đại hội chi bộ đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2020 -2025 thành công tốt đẹp.

Chi bộ đã tổ chức các Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chỉ thị và Nghị quyết  của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên, tổ chức nghiên cứu học tập và cập nhật các văn bản pháp luật liên quan và góp ý các dư thảo văn bản pháp luật để áp dụng vào công tác giải quyết, xét xử các loại án. Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn thụ lý 386 vụ, việc các loại; chuyển cho Tòa án khác giải quyết theo thẩm quyền 01 vụ, còn phải giải quyết 385 vụ việc; đã giải quyết 383 vụ, việc – đạt tỷ lệ 99,5%. Số vụ án hòa giải thành 283/315 đạt 90,1%.

Tổng số người bị kết án mà bản án đã có hiệu lực pháp luật phải thi hành án là 58 bị án; Ủy thác cho Tòa án khác ra quyết định theo thẩm quyền là 10 bị án; Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn đã ra quyết định thi hành án 48 bị án; còn lại: không.

Việc ra quyết định thi hành án hình sự trong năm qua đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định. Tòa án đã phối hợp với Công an, Viện Kiểm sát cùng cấp rà soát những người bị kết án phạt tù đang tại ngoại để đưa các bị án đi chấp hành hình phạt, việc theo dõi giám sát số bịán được thi hànhán treo, cải tạo không giam giữ tại các địa phương đềuđược quản lý chặt chẽ. Đảm bảo hiệu lực thi hành bản án hình sự có tính khả thi nhằm răn đe và giáo dục người phạm tội.

Công tác xây dựng đảng, đoàn thể được Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn chú trọng thực hiện. Chi bộ đã tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, nghị quyết của Trưng ương, của Tỉnh ủy, huyện ủy các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Tổ chức học tập nêu gương điển hình tiên tiến, tọa đàm nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của Tổ quốc.

Chi bộ cử 02 đồng chí đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị. Công tác kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo 100% cán bộ đảng viên chấp hành các quy chế. Công tác dân vận thực hiện thường xuyên. Công tác buôn kết nghĩa Chi bộ Tòa án cùng các đơn vị đã cử cán bộ, công chức xuống buôn kết nghĩa thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức giúp dân sửa chữa nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, lao động sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp Trung thu, tết Nguyên đán … với tổng trị giá gần 10 triệu đồng trên năm.

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức” được 100% cán bộ công chức hưởng ứng thực hiện. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ và giữ gìn vệ sinh cơ quan xanh sạch đẹp

Công tác xây dựng cơ quan: 

Đã sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của cơ quan, giám sát việc thực hiện quy chế và chức trách, nhiệm vụ.Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn tiếp tục phấn đấu đề nghị Tòa án nhân dân Tối cao công nhận tập thể lao động xuất sắc và đề nghị tặng cờ thi đua xuất sắc ngành Tòa án năm 2020.

Sỹ Thành – Định Tình