Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia Lễ Ký giao ước thi đua Khối.

Cập nhật lúc: 15:28 07/03/2023

Chiều ngày 27 tháng 02 năm 2023, tại Trại giam Đắk Tân – Khối trưởng Khối thi đua số 3 (Khối nội chính), đã tổ chức Lễ Ký giao ước và Phát động phong trào thi đua năm 2023.

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-UBND, ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua của tỉnh Đắk Lắk. Chiều ngày 27 tháng 02 năm 2023, tại Trại giam Đắk Tân – Khối trưởng Khối thi đua số 3 (Khối nội chính), đã tổ chức Lễ Ký giao ước và Phát động phong trào thi đua năm 2023; thông qua Quy chế hoạt động số 86/QC-KTĐ ngày 27/02/2023 và Kế hoạch số 87/KH-KTĐ3 ngày 27/02/2023 về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của Khối thi đua số 3 năm 2023.

Các đơn vị trong Khối thực kiện ký giao ước thi đua năm 2023

Khối thi đua số 3 hiện nay có 12 cơ quan, đơn vị gồm: Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trại giam Đắk Tân, Trại giam Đắk Trung, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và Lữ đoàn 198, Bộ Tư lệnh Đặc công. Trong đó Trại giam Đắk Tân là đơn vị Khối trưởng.

Tham dự Lễ Ký giao ước thi đua có đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách thi đua của các đơn vị thuộc Khối thi đua số 3 và đại diện chính quyền địa phương nơi Trại giam Đắk Tân đang hoạt động.

Các đơn vị trong Khối tham gia Lễ phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh năm 2023.

Tại Lễ ký giao ước thi đua, đơn vị Khối trưởng đã phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh năm 2023, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững gắn với trách nhiệm với thiên nhiên.

Đồng chí Trịnh Văn Toàn – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk trồng cây tại Tết trồng cây.

Các đơn vị trong Khối đã cùng thống nhất quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đổi mới nội dung, hình thức thi đua; gắn các phong trào thi đua, các đợt thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tại buổi lễ ký kết, các đơn vị trong Khối đã nhất trí và thống nhất các nội dung giao ước thi đua, phấn đấu 100% các đơn vị trong khối hoàn thành các tiêu chí trong giao ước thi đua đã ký.

Nguyễn Duy Nguyên – Đỗ Thành Trung