Cụm Thi đua số VII TAND Tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024

Cập nhật lúc: 14:19 16/04/2024

Sáng ngày 13 tháng 4 năm 2024, tại Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024 của Cụm Thi đua số VII, với sự tham dự của lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Thường trực Hội đồng thi đua, khen thhưởng và các đồng chí cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng trong Cụm thi đua số VII.

Thực hiện Kế hoạch số 58/QĐ-TANDTC ngày 01/4/2024 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024 trong hệ thống Tòa án nhân dân, sáng ngày 13 tháng 4 năm 2024, tại Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024 của Cụm Thi đua số VII, với sự tham dự của lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Thường trực Hội đồng thi đua, khen thhưởng và các đồng chí cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng trong Cụm thi đua số VII.

Theo báo cáo Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024 của Cụm thi đua số VII. Công tác thi đua, khen thưởng của các Tòa án thuộc Cụm trong năm qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân; Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tổ chức, phát động phong trào thi đua. Hoạt động thi đua tại Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố đã đi vào nề nếp, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; các đơn vị trong Cụm giữ được tinh thần đoàn kết cao, phối hợp khá tốt trong công tác chỉ đạo, triển khai, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Cụm; tinh thần, thái độ và tính tự giác của cán bộ, công chức, người lao động trong Cụm được phát huy.

Đ.c Nguyễn Duy Hữu – Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk – Phó trưởng Cụm thi đua số VII phát biểu khai mạc Hội nghị

Qua báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2024 của các đơn vị Tòa án nhân dân các tỉnh thuộc Cụm thi đua số VII thì việc phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TAND tối cao, của tỉnh về thi đua khen thưởng ngay từ đầu năm đã được Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ, lãnh đạo Toà án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TAND tối cao, của tỉnh về thi đua, khen thưởng.

Hưởng ứng phát động phong trào thi đua năm 2024 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND ngày 25/12/2023 với chủ đề: “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tòa án nhân dân đoàn kết, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 79 năm Truyền thống Tòa án nhân dân và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2024” và Kế hoạch Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 (Ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-TANDTC-TĐKT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Nhằm phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của TAND các tỉnh thuộc Cụm thi đua số VII; căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 của hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên – Trưởng Cụm thi đua số VII đã ban hành Kế hoạch số 20/KH-CTĐ ngày 08/01/2024 về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 của Cụm thi đua số VII với chủ đề “Công chức và người lao động Tòa án nhân dân trong Cụm thi đua số VII phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024” với khẩu hiệu “Chất lượng, kỷ cương, nêu gương, hiệu quả”.

Kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2024 của Cụm thi đua số VII:

Trong 06 tháng đầu năm 2024, toàn Cụm đã thụ lý 32.877 vụ, việc; giải quyết 17.839 vụ, việc; đạt tỷ lệ 54.3%. Trong đó, Tòa án nhân dân cấp tỉnh thụ lý 4.094 vụ, việc, giải quyết 2.071 vụ, việc; đạt tỷ lệ 51%. Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 28.783 vụ, việc, giải quyết 15.768 vụ, việc; đạt tỷ lệ 55%.

Trong đó Quý II năm 2024 (từ 01/01/2024 – 31/3/2024) Tòa án nhân dân thuộc Cụm thi đua số VII thụ lý 25.807 vụ, việc; giải quyết 10.196 vụ, việc; đạt tỷ lệ 39.5% (TAND cấp huyện thụ lý 22.715 vụ, việc; giải quyết 8.979 vụ, việc; đạt tỷ lệ 39.5%. TAND cấp tỉnh thụ lý 3.092 vụ, việc, giải quyết 1.217 vụ, việc, đạt tỷ lệ 39.4%; số vụ, việc bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán là 90 vụ; chiếm 0.44%).

Toàn Cụm đã tổ chức 311 phiên tòa rút kinh nghiệm/570 Thẩm phán, trong đó Tòa án nhân dân cấp huyện tổ chức 271 phiên tòa/469 Thẩm phán, Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổ chức 40 phiên tòa/91Thẩm phán. Tổ chức 130 phiên tòa trực tuyến/81 đơn vị (7 tỉnh+74 huyện), trong đó Tòa án nhân dân cấp huyện tổ chức 90 phiên tòa trực tuyến/74 đơn vị cấp huyện (có 03 phiên tòa được trực tuyến đến 2 cấp). Tòa án nhân dân cấp tỉnh 40 phiên tòa trực tuyến/7 tỉnh. Toàn cụm có 04 bản án, QĐ có HLPL đề xuất phát triển án lệ. Tổng số lượt tham gia tương tác phần mềm trợ lý ảo là 134.742 lượt, có 14.277 câu hỏi/câu trả lời cho phần mềm trợ lý ảo. Trong đó Tòa án nhân dân cấp huyện là 121.421 lượt tương tác, 13.794 câu hỏi/câu trả lời, Tòa án nhân dân cấp tỉnh 13.321 lượt tương tác và 483 câu hỏi/câu trả lời. Đã công bố 6.803/7.187 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thuộc trường hợp phải công bố. Trong đó Tòa án nhân dân cấp huyện công bố 5.909/6.293 bản án, quyết định. Tòa án nhân dân cấp tỉnh công bố 894/894 bản án, quyết định.

Về công tác Hòa giải, đối thoại, trong tổng số 14.079 vụ, việc dân sự chung đã giải quyết có 9.010 vụ, việc hòa giải, đối thoại thành chiếm tỷ lệ 64%. Trong đó Tòa án nhân dân cấp huyện hòa giải, đối thoại thành 8.942/12.960 vụ, việc chiếm tỷ lệ 69%. Tòa án nhân dân cấp tỉnh hòa giải, đối thoại thành 68/1.134 vụ, việc chiếm tỷ lệ 6%. Hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại là 2.075/3.914 chiếm tỷ lệ 53%. Trong đó Tòa án nhân dân cấp huyện hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại là 2.039/3.809 chiếm tỷ lệ 54%, Tòa án nhân dân cấp tỉnh Hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại là 36/105 chiếm tỷ lệ 34%. Hòa giải đối thoại thành theo Tố tụng là 6.935/12.082 vụ, việc chiếm tỷ lệ 57.4%, trong đó Tòa án nhân dân cấp huyện hòa giải, đối thoại thành theo Tố tụng là 6.903/10.975 vụ, việc chiếm 63%, Tòa án nhân dân cấp tỉnh hòa giải, đối thoại thành theo Tố tụng là 32/1.104 vụ, việc chiếm 3%.

Tổng số vụ, việc bị hủy (81), sửa (99) do lỗi chủ quan là 180 vụ, chiếm 0.5%, trong đó Tòa án nhân dân cấp huyện bị hủy(67), bị sửa (76) 143 vụ, chiếm 0.5%, Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị hủy(14), bị sửa (23) 37 vụ, chiếm 0.89 %.

So với cùng kỳ năm 2023, số vụ, việc thụ lý tăng 1.135 vụ, việc; giải quyết 507 vụ, việc.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua tổng hợp, đánh giá báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm của các đơn vị, số liệu thống kê các mặt công tác đã cho thấy các đơn vị đã nỗ lực, cố gắng trong việc giải quyết, xét xử các loại vụ án nhằm đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch công tác đã đặt ra từ đầu năm. Công tác thụ lý, giải quyết các loại vụ việc đảm bảo tiến độ, chất lượng; Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan được hạn chế ở mức dưới 1,5%, đáp ứng yêu cầu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra. Các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự trị an tại địa phương đã được đưa ra xét xử kịp thời, xử lý nghiêm minh người phạm tội; Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc được tăng cường; việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử; Tòa án hai cấp đã phối hợp với các cơ quan thông tin kịp thời đưa tin về các phiên toà xét xử các vụ án được dư luận quan tâm nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm đến nhân dân; Một số đơn vị có số lượng án thụ lý, giải quyết lớn như Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (8.236); TAND tỉnh Khánh Hòa (6.371). Một số đơn vị có tỷ lệ giải quyết án tương đối cao như TAND tỉnh Kon Tum (80%), TAND tỉnh Đắk Lắk (65%);  TAND tỉnh Đắk Nông (63%). Một số đơn vị TAND 2 cấp có tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành cao như tỉnh Đắk Nông (78%), tỉnh Đắk Lắk (77%), tỉnh Gia Lai (75%). Một số đơn vị có số lượt tương tác và trả lời/đặt câu hỏi cho phần mềm tương tác trợ lý ảo cao như Tỉnh Đắk Lắk với số lượt tương tác 28.492 lượt và 12.034 câu hỏi/câu trả lời. Một số đơn vị tổ chức vượt chỉ tiêu về phiên tòa rút kinh nghiệm như TAND tỉnh Phú Yên (90 phiên tòa/79 Thẩm phán)…..Bên cạnh những kết quả nổi trội đó thì vẫn có đơn vị tỷ lệ giải quyết án còn thấp, tỷ lệ án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán còn cao.

Các mặt công tác Kiểm tra nghiệp vụ, công tác thi hành án hình sự, công tác thi đua khen thưởng, Công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng, Công tác xây dựng Tòa án nhân dân; Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Các hoạt động của tổ chức, đoàn thể, hoạt động xã hội khác; Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Công tác Văn phòng; Công tác Hội thẩm nhân dân; Công tác hợp tác quốc tế đều được triển khai, thực hiện nghiêm túc, kịp  thời, đúng quy định.

Đ.c Trần Huy Đức – Chánh án TAND tỉnh Phú Yên – Trưởng Cụm thi đua số VII phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị sơ kết bên cạnh những kết quả đạt được thì các đơn vị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như:

Số lượng án phải giải quyết nhiều, số vụ án có tính chất phức tạp ngày càng tăng nên áp lực giải quyết án đối với cán bộ, công chức Tòa án rất lớn, cán bộ, công chức là Thẩm phán, thư ký phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nên có ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Trong khi tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo kế hoạch của TAND tối cao dẫn đến tăng khối lượng công việc và tạo thêm áp lực trong công tác giải quyết, xét xử án của Thẩm phán, Thư ký, vì vậy, ít nhiều có ảnh hưởng đến hoạt động phong trào thi đua.

Mặc khác, đội ngũ công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng thi đua, khen thưởng tại một số đơn vị còn kiêm nhiệm nhiều công việc, cũng ảnh hưởng đến các phong trào thi đua.

Các chỉ tiêu thi đua có nhiều thay đổi nhưng chưa được hướng dẫn kịp thời, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, các tiêu chí thi đua đề ra nên dẫn đến kết quả và chất lượng chưa cao.

Bên cạnh đó trong giải quyết công tác chuyên môn có nhiều quan hệ pháp luật phát sinh nhưng chưa được pháp luật điều chỉnh, nhiều quy định còn chồng chéo, chưa rõ ràng, cụ thể …ảnh hưởng rất lớn đến công tác chuyên môn.

Có nhiều vấn đề đã được TAND địa phương kiến nghị nhưng chưa được giải quyết kịp thời.

Các Đồng chí Lãnh đạo TAND các Tỉnh chụp hình lưu niệm

Tại Hội nghị các đơn vị đã thống nhất với những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc, các nguyên nhân và đưa ra phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong 06 tháng cuối năm 2024. Đồng thời qua Hội nghị sơ kết các đơn vị đã trao đổi, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Các đơn vị trong Cụm đoàn kết, phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của hệ thống Tòa án nhân dân.

Lê Thị Thế