Công đoàn Tòa án nhân dân huyện Ea Súp tham gia Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2022

Cập nhật lúc: 00:53 06/04/2022

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại Phòng hợp số 1, trụ sở Cơ quan huyện ủy Ea Súp, khối thi đua số 01 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022, với đại diện 09 Công đoàn trong khối thi đua, trong đó có ông Lưu Quốc Chinh – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ea Súp, đại diện công đoàn Tòa án.

Để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 gắn với chủ đề “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, tại Phòng hợp số 1, trụ sở Cơ quan huyện ủy Ea Súp, khối thi đua số 01 tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022, với đại diện 09 Công đoàn trong khối thi đua, trong đó có ông Lưu Quốc Chinh – Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ea Súp, đại diện công đoàn Tòa án.

Các đơn vị trong Khối thi đua khối 1 thống nhất ký kết Giao ước thi đua và quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua, các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn năm 2022 với nhiều nội dung.

Vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và người sử dụng lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Công đoàn và Mặt trận Tổ quốcm chính quyền các cấp phát động, như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành – trách nhiệm – Liên chính – Sáng tạo”, phong trào  “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoảt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19.

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 về hoạt động công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Quốc Chinh – Hồng Nhung