Tăng cường công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021 – Giải pháp chính xác, kịp thời

Cập nhật lúc: 09:33 29/10/2021

Năm 2021 tỉnh Đắk Lắk nói chung và hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk nói riêng bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nhưng bằng các giải pháp thi đua thiết thực, hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết, xét xử hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tòa án nhân hai cấp tỉnh Đắk Lắk là đơn vị có số lượng vụ, việc phải giải quyết hàng năm cao nhất khu vực Tòa án nhân dân các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên  với số vụ, việc thụ lý năm 2021 là 13.813 vụ việc, đã giải quyết 12.230 vụ việc nhưng với sự diễn biến phức tạp đại dịch Civid-19, công tác xét xử, giải quyết các loại án của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Riêng tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu năm 2021 đến 30/9/2021 có 15/15 đơn vị hành chính địa phương liên tục thực hiệc các chỉ thị 15, 15+ , 16 của Chính phủ về phòng chóng dịch Covid. Từ tháng 7 năm 2021 đến 11/9/2021, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột – nơi Tòa án nhân dân tỉnh đóng trụ sở, chính quyền địa phương áp dụng chỉ thị 16 trong thời gia 38 ngày và áp dụng chỉ thị 15 là 32 ngày đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác xét xử, giải quyết các loại án của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Tất cả các vụ án đã có kế hoạch xét xử, giải quyết đều phải ngừng lại. Tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ, công chức và người lao động của Tòa án nhân dân hai cấp nói chung và Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn nêm công tác giải quyết các loại vụ, việc của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đều đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Năm 2021, hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk thụ lý 13.813 vụ, việc, giải quyết 12.230 vụ, việc đạt tỷ lệ 88,5%. Trong đó

- Án Hình sự thụ lý 1.755 vụ với 3.765 bị cáo; giải quyết 1.715 vụ với 3.617 bị cáo; đạt tỷ lệ 98% vụ và 96% bị cáo.

- Án Dân sự thụ lý 6.217 vụ, việc; giải quyết 4.975 vụ, việc; đạt tỷ lệ 80%

- Án Hôn nhân và giai đình thụ lý 5.094 vụ, việc; giải quyết 4.909 vụ, việc; đạt tỷ lệ 96,4%.

- Án Kinh doanh thương mại thụ lý 171 vụ, việc; giải quyết 119 vụ, việc; đạt tỷ lệ 70%.

- Án Lao động thụ lý 32 vụ; giải quyết 20 vụ; đạt tỷ lệ 63%.

- Án Hành chính thụ lý 184 vụ; giải quyết 137 vụ; đạt tỷ lệ 74,5%.

- Áp dụng Biện pháp xử lý hành chính tại Tòa thụ lý, giải quyết 353/353 vụ, việc đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra thụ lý 07 yêu cầu phá sản và đã giải quyết 02 yêu cầu. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 228 phiên tòa rút kinh nghiệm/147 Thẩm phán; đăng công khai 2.562 bản án, quyết định/2.562 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thuộc trường hợp phải công khai. Số vụ, việc hòa giải, đối thoại thành là 7.283 vụ, việc chiếm tỷ lệ 71,7%. Trung bình mỗi Thẩm phán giải quyết 83,2 vụ, việc/năm.

Riêng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk năm 2021 thụ lý 1.129 vụ, việc; giải quyết 1.023 vụ, việc; đạt tỷ lệ 90,6%. Trong đó án Hình sự thụ lý 513 vụ với 1.071 bị cáo; giải quyết 505 vụ với 1.004 bị cáo; đạt tỷ lệ 98,4% vụ và 94% bị cáo. Án Dân sự 358 vụ, việc; giải quyết 314 vụ, việc; đạt tỷ lệ 87,7%. Án Hôn nhân và gia đình thụ lý 62 vụ; giải quyết 54 vụ; đạt tỷ lệ 87,1%. Án Kinh doanh thương mại thụ lý 27 vụ; giải quyết 23 vụ; đạt tỷ lệ 85,2%. Án Lao động thụ lý 8 vụ; giải quyết 7 vụ; đạt tỷ lệ 87,5%. Án Hành chính thụ lý 153 vụ; giải quyết 113 vụ; đạt tỷ lệ 74%. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa thụ lý, giải quyết 07/07 vụ đạt tỷ lệ 100%. Đã tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm 42 vụ/26 Thẩm phán và đăng công khai 528/528 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thuộc diện phải công khai trên cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân.

Để đạt được kết quả đó là nhờ việc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 vừa đảm bảo công tác xét xử vừa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các công văn hướng dẫn của TAND Tối cao, Bộ Y tế và UBND tỉnh..cụ thể: Ngay trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn số 334/TĐKT ngày 10/9/2021 về tăng cường công tác Thi đua khen thưởng cuối năm 2021 chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể sát với thực tế đơn vị mình để tăng cường các mặt công tác; tập trung vào việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, với các yêu cầu, giải pháp cụ thể đặt ra:

Thứ nhất: Yêu cầu các đơn vị rà soát các vụ, việc chưa giải quyết, xét xử được do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. Trong thời gian các địa phương thực hiện Chỉ thị 16, cán bộ, công chức, người lao động ở đơn vị chỉ trực 30%, các Thẩm phán, Thư ký chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải quyết, xét xử, thông báo chuyển lịch kịp thời để ngay khi chính quyền địa phương có thông báo gỡ phong tỏa, giãn cách sẽ đưa vụ án ra xét xử, giải quyết ngay.

Thứ hai: yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ, công chức, người lao động sắp xếp phòng tiếp dân, bộ phận tiếp dân để khai báo y tế, đảm bảo yếu tố phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác xét xử.

Thứ ba: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk còn kết hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân, đương sự…khi Tòa án nhân dân có quyết định đưa vụ án ra xét xử được thông qua chốt để lên tham gia phiên tòa đúng quy định và sử dụng các phương tiện truyền thông để hướng dẫn người dân khi tham gia phiên tòa phải đảm bảo việc khai báo y tế, thực hiện 5k.

Thứ tư: Khuyến khích, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm của Thẩm phán và phát huy trí tuệ của tập thể trong công tác giải quyết, xét xử. Việc giải quyết xét xử các vụ án ngay sau thời gian giãn cách, phong tỏa được tập thể lãnh đạo, công chức thực hiện liên tục, không kể ngày thứ 7, chủ nhật.

Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch thi đua phù hợp với tình hình thực tế nên từ ngày 8/9/2021 (chỉ có 3/16 đơn vị đạt tỷ lệ giải quyết), số vụ, việc còn tồn đọng do ảnh hưởng dịch Covid của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk là 1.827 vụ, việc (trong đó Tòa án nhân dân tỉnh là 311 vụ, việc, Tòa án nhân dân cấp huyện là 1.516 vụ, việc) thì đến thời điểm 30/9/2021 có 16/16 đơn vị hoàn thành chỉ tiêu công tác, vượt chỉ tiêu công tác đề ra và số lượng vụ, việc tồn đọng do ảnh hưởng của dịch Covid của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ còn 106 vụ, việc, của Tòa án nhân dân cấp huyện còn 726 vụ, việc.

Với sự nỗ lực hết mình chỉ trong vòng 14 ngày cuối tháng 9 (từ 16/9-30/9) khi thành phố Buôn Ma Thuột hết thực hiện chỉ thị 16, một số đơn vị điển hình giải quyết số lượng án vượt gấp rất nhiều lần so với quy định như: Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột từ ngày 13/9 – 30/9/2021 giải quyết 384 vụ, việc (gấp 128 lần so với quy định của Tòa án nhân dân). Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã giải quyết được 205 vụ, việc (gấp 82 lần so với quy định của Tòa án nhân dân tối cao là trung bình giải quyết 5 vụ/tháng).

Đặc biệt trong Hội nghị tổng kết Công tác thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 3- Tòa án nhân dân các tỉnh duyên hải miền Trung – Tây Nguyên diễn ra ngày 13/10/2021, qua tổng kết và đánh giá của Cụm thi đua số 3 thì hệ thống Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk là một trong số ít những đơn vị địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 có số lượng vụ, việc phải giải quyết lớn nhất Cụm và tỷ lệ vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cao nhất Cụm thi đua số 3 và được các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 bỏ phiếu suy tôn “Cờ thi đua Chính phủ” cho tập thể Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Có được kết quả đó là nhờ sự chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế  của Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác Thi đua, khen thưởng và sự phấn đấu nỗ lực, đoàn kết, phát huy tinh thần tập thể và trí tuệ cá nhân của hệ thống Tòa án nhân dân hai cấp trong năm 2021.

Lê Thế - Khánh Hoài