Cụm Thi đua số III - Tòa án nhân dân các tỉnh Duyên Hải, Miền Trung và Tây nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng 2017

Cập nhật lúc: 14:21 15/11/2017

Ngày 10/11/2017, tại Tp. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của Cụm Thi đua số III .

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thuân – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại diện Vụ Thi đua - khen thưởng, Vụ tổ chức, cán bộ; Ban thanh tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao; Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Lãnh đạo Tỉnh ủy; Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Đắk Lắk và Lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Lãnh đạo Tòa án nhân dân quận, huyện có thành tích xuất sắc trong Cụm thi đua số III.

Theo báo cáo Tổng kết của Cụm thi đua số III: Công tác thi đua, khen thưởng của các Tòa án thuộc Cụm trong năm qua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy địa phương, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân; Sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ các cơ quan, ban, ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như tổ chức, phát động phong trào thi đua. Hoạt động thi đua tại Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố đã đi vào nề nếp, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; các đơn vị trong Cụm giữ được tinh thần đoàn kết cao, phối hợp khá tốt trong công tác chỉ đạo, triển khai, đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Cụm; tinh thần, thái độ và tính tự giác của cán bộ, công chức, người lao động trong Cụm được phát huy.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuân – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh: Cụm thi đua số III là một trong những Cụm thi đua có số lượng án phải giải quyết hàng năm lớn nhưng gặp nhiều khó khăn trong công tác giải quyết, xét xử các loại án như đặc thù về địa lý, hình hình chính trị - xã hội…nhưng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc Cụm thi đua số III đã có nhiều cố gắng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số III đã đạt được; chính kết quả công tác và những thành tích này đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của hệ thống Tòa án nhân dân và nhiệm vụ chính trị của địa phương.  Năm 2017 là năm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc. Đồng thời, cũng là năm TAND các cấp tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Tổ chức TAND năm 2014 và đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49- NQ/TW của Bộ Chính trị. Các đơn vị Tòa án nhân dân trong Cụm thi đua số III  đã tích cực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của Tòa án nhân dân.

Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Thuân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Việc tổ chức Hội nghị tổng kết là để đánh giá một năm thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm, phát huy những mặt tích cực, hiệu quả và kịp thời nghiêm túc rút kinh nghiệm và phải có biện pháp khắc phục trong thời gian tới đặc biệt là vấn đề án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.

Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk báo cáo tại Hội nghị

Kết quả công tác trong năm 2017:

100% các tập thể trong Cụm tổ chức thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thi đua. Ngay tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016, Chánh án Tòa án nhân dân 12 tỉnh, thành phố đã đồng loạt hưởng ứng, ký giao ước thi đua cho từng đơn vị trước sự chứng kiến của lãnh đạo, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm cao của các tập thể thuộc Cụm trong năm thi đua 2017. Có 10/12 đơn vị Tòa án nhân dân tỉnh đăng ký danh hiệu ‘Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, 5/12 đơn vị Tòa án nhân dân tỉnh đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”, 47/135 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua Tòa án nhân dân”, 13/135 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện đăng ký danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”.

Trong năm 2017, Cụm thi đua số III thụ lý 65.994 vụ, việc; giải quyết 61.079 vụ, việc; đạt tỷ lệ 93%. So với năm 2016, thụ lý tăng 4.311 vụ, việc; giải quyết tăng 1.163 vụ, việc. Số bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan 485 vụ, số bản án, quyết định bị sửa do lỗi chủ quan 192.5 vụ. So với năm 2016, số bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan tăng 198 vụ; số bản án, quyết định bị sửa do lỗi chủ quan giảm 92.5 vụ. Trong đó, Tòa án nhân dân cấp tỉnh thụ lý 6.534 vụ, việc, giải quyết 5.668 vụ, việc, đạt tỷ lệ 87%; số bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan 174 vụ, chiếm 3.07%, số bản án, quyết định bị sửa do lỗi chủ quan 31 vụ, chiếm 0.5%. Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 59.460 vụ, việc, giải quyết 55.411 vụ, việc, đạt tỷ lệ 93%; số bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan 311 vụ chiếm 0.6%, số bản án, quyết định bị sửa do lỗi chủ quan 161.5 vụ chiếm 0.3%. Cụ thể: Án hình sự Giải quyết, xét xử 10.352/10.488 vụ, đạt tỷ lệ 98.7%; Án dân sự đã giải quyết, xét xử 14.160 vụ, việc/17.505 vụ, việc, đạt tỷ lệ 81%; Án hôn nhân và gia đình đã giải quyết, xét xử  31.652 vụ, việc/32.430 vụ việc, đạt tỷ lệ 98%; Án kinh doanh – thương mại: Giải quyết, xét xử 1.690/2.066 vụ, việc, đạt tỷ lệ 82%; Án lao động:  Giải quyết 118/133 vụ, việc, đạt tỷ lệ 89%; Án hành chính: Giải quyết 945/1.192 vụ, việc, đạt tỷ lệ 79%;  Phá sản: Giải quyết 16/27 yêu cầu, đạt tỷ lệ 59%; Áp dụng BPXLHC tại Tòa án: Giải quyết 2.146/ 2.153 yêu cầu, đạt 99.7%.

Nhìn chung, các vụ án đều được thụ lý, giải quyết kịp thời, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhiều vụ án lớn, án trọng điểm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng về ma túy, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tính mạng con người... đều được các Tòa án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong điều tra, truy tố để đưa ra xét xử kịp thời, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên do số lượng vụ, việc phải giải quyết của mỗi Thẩm phán trên năm cao trung bình 73.9 vụ, việc/Thẩm phán/năm, trong đó có nhiều đơn vị số lượng giải quyết của Thẩm phán rất cao gấp hơn 2 lần so với mức quy định chung của hệ thống Tòa án như: Tòa án nhân dân cấp huyện (thành phố Đà Nẵng) trung bình mỗi Thẩm phán giải quyết 124.8 vụ, việc/năm, Tòa án nhân dân huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) trung bình mỗi Thẩm phán giải quyết 112.9 vụ, việc/năm, Tòa án nhân dân quận Hải Châu (Đà Nẵng) trung bình mỗi Thẩm phán giải quyết 111.5 vụ, việc/năm dẫn đến chất lượng giải quyết, xét xử chưa cao. Trong tổng số 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số III có đến 10/12 đơn vị có tỷ lệ án hủy vượt trên 1.16%. Toàn Cụm đưa ra xét xử lưu động 1.663 vụ án chiếm 16.1% tổng số án hình sự đã giải quyết, nhiều phiên tòa thu hút hàng nghìn lượt người tham dự, nhiều Tòa án phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc phát thanh trực tiếp phiên tòa lưu động, đáp ứng tốt yêu cầu chung của công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, đấu tranh, phòng chống tội phạm. Hòa giải thành trong các vụ án giải quyết theo tố tụng dân sự là 22.356 vụ, chiếm 46.9% … có 32 vụ án hành chính tổ chức đối thoại thành công, kết quả này đóng góp quan trọng cho công tác thi hành án dân sự, góp phần giữ vững kỷ cương quản lý hành chính nhà nước, tháo gỡ một phần vướng mắc, bức xúc trong nhân dân, tác động tích cực đến chủ trương, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2017, toàn Cụm còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đa số các đơn vị trong Cụm đều gặp khó khăn về nguồn nhân lực, nhất là thiếu Thẩm phán, trong điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội – chính trị và số lượng, tính phức tạp của các loại vụ án ngày càng tăng…

Phương hướng nhiệm vụ  năm 2018 được triển khai tại Hội nghị:

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, năm 2018 Cụm thi đua số III tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên, của cấp ủy địa phương về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời nghiêm túc khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan đã xác định được qua công tác tổng kết Cụm năm 2017 và qua Hội nghị rút kinh nghiệm nghiệp vụ do Tòa án nhân dân cấp trên thực hiện; xây dựng kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2018 sát với tình hình, điều kiện của đơn vị, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua do TANDTC phát động trong năm 2018, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Cụm theo hướng đúng thẩm quyền, đủ phần việc, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến công tác Tòa án. Các tham luận và ý kiến chủ yếu tập trung chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp, sáng kiến nhằm rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác của Tòa án.

Thay mặt các đơn vị trong Cụm thi đua, đồng chí Nguyễn Duy Hữu phát biểu đáp lời sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Thuân, đồng thời, khẳng định sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án bằng những chương trình, hoạt động thiết thực; góp phần cùng TAND các cấp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo TAND các tỉnh bỏ phiếu suy tôn danh hiệu “Cờ thi đua Chính phủ”

Cũng tại Hội nghị này, các đơn vị đã bỏ phiếu bầu chọn đơn vị TAND tỉnh Quảng Nam; TAND quận Hải Châu (Tp.Đà Nẵng) và TAND huyện Ea Hleo (Đăk Lăk) được suy tôn “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Lãnh đạo TAND các tỉnh ký Giao ước thi đua năm 2018

Kết thúc Hội nghị, Cụm thi đua số III bầu TAND tỉnh Quảng Trị làm Trưởng cụm, TAND tỉnh Kon Tum làm Phó Trưởng cụm trong năm 2018 và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Lê Thị Thế