Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua số 3 - UBND tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 16:32 08/02/2018

Ngày 05/02/2017, tại Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị trong Khối thi đua số 3 - UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tham Dự Hội Nghị Có Đồng Chí Nguyễn Xuân Thọ, Phó Ban Thi Đua Khen Thưởng Tỉnh Đắk Lắk, Cùng Đại Diện Của 09 Đơn Vị Thành Viên Trong Khối Thi Đua (Công An, Viện Kiểm Sát Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân, Cục Thi Hành Án Dân Sự, Thanh Tra, Sở Tư Pháp, Bộ Chỉ Huy Quân Sự, Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng, Cảnh Sát Phòng Cháy Và Chữa Cháy Tỉnh). Đồng Chí Lê Quang Tiến, Phó Viện Trưởng VKSND Tỉnh Đắk Lắk (Đơn Vị Khối Trưởng Khối Thi Đua) Chủ Trì Hội Nghị.

Đ/C Lê Quang Tiến, Phó Viện Trưởng VKSND Tỉnh Chủ Trì, Điều Hành Hội Nghị

Thay Mặt Hội Nghị, Đồng Chí Đinh Quang Cử, Chánh Văn Phòng VKSND Tỉnh Đắk Lăk Đã Thông Qua Tóm Tắt Dự Thảo Báo Cáo Tổng Kết Các Phong Trào Thi Đua, Công Tác Thi Đua Năm 2017 Và Phương Hướng Nhiệm Vụ Công Tác Năm 2018 Của Khối Thi Đua. Theo Đó, Trong Năm Vừa Qua, 09 Đơn Vị Thành Viên Trong Khối Đã Bám Sát Kế Hoạch Công Tác Đầu Năm, Xây Dựng Kế Hoạch Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Mình, Hướng Trọng Tâm Công Tác Thi Đua Vào Việc Nâng Cao Chất Lượng, Hiệu Quả Công Tác Chuyên Môn Nghiệp Vụ, Đề Ra Các Giải Pháp, Sáng Kiến...; Đẩy Mạnh, Tăng Cường Công Tác Tham Mưu, Lãnh Đạo, Tổ Chức Thực Hiện Các Nhiệm Vụ Chính Trị Từ Đó Thực Hiện Đạt Và Vượt Các Chỉ Tiêu Nhiệm Vụ Đã Đề Ra, Góp Phần Tích Cực Vào Việc Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội, Bảo Đảm An Ninh - Chính Trị, Trật Tự An Toàn Xã Hội Của Tỉnh. Bên Cạnh Đó, Báo Cáo Cũng Nêu Lên Được Những Tồn Tại, Hạn Chế Trong Các Phong Trào Thi Đua, Công Tác Thi Đua Tại Các Đơn Vị, Chỉ Rõ Những Nguyên Nhân Của Tồn Tại, Hạn Chế Này.

Đ/C Nguyễn Xuân Thọ, Phó Trưởng Ban Ban Thi Đua, Khen Thưởng Chỉ Đạo Hội Nghị

Phát Biểu Tại Hội Nghị, Đồng Chí Nguyễn Xuân Thọ, Phó Trưởng Ban Ban Thi Đua, Khen Thưởng Tỉnh Đắk Lắk, Ghi Nhận Những Thành Tích Mà Khối Thi Đua Đã Đạt Được Trong Năm 2017; Đồng Chí Đề Nghị Trong Năm 2018, Các Đơn Vị Trong Khối Thi Đua Cần Tích Cực Phát Huy Những Kết Quả Đã Đạt Được, Đổi Mới, Tạo Sự Chuyển Biến Tích Cực Và Hiệu Quả, Công Tác Khen Thưởng Phải Bảo Đảm Chính Xác, Công Khai, Minh Bạch... Bên Cạnh Đó, Cũng Cần Nhận Thức Đúng Đắn Vai Trò Của Công Tác Thi Đua Khen Thưởng, Rút Kinh Nghiệm Sâu Sắc Những Mặt Còn Hạn Chế, Tồn Tại Trong Năm; Đặc Biệt Cần Tiếp Tục Đẩy Mạnh, Tăng Cường Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Và Trao Đổi Giữa Các Đơn Vị Thành Viên Trong Khối. 

Toàn Cảnh Hội Nghị

Tại Hội Nghị Đã Tiến Hành Công Bố Kết Quả Chấm Điểm, Bỏ Phiếu Suy Tôn Giữa Các Đơn Vị Thành Viên. Kết Quả, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Và Công An Tỉnh Được Suy Tôn, Đề Nghị Tặng “Cờ Thi Đua” Của UBND Tỉnh, Các Đơn Vị Còn Lại Đều Được Đề Nghị Tặng “Bằng Khen” Của UBND Tỉnh Đắk Lắk.

 Kết Thúc Hội Nghị, Các Đồng Chí Là Đại Diện Lãnh Đạo Của 09 Đơn Vị Thành Viên Trong Khối Đã Tiến Hành Ký Kết Giao Ước Thi Đua Năm 2018 Trên Cơ Sở Phương Hướng, Nhiệm Vụ Công Tác Thi Đua, Khen Thưởng Của Khối Năm 2018, Đồng Thời Tiến Hành Đề Cử, Giới Thiệu Khối Trưởng, Khối Phó Năm 2018. Theo Đó, Các Đơn Vị Thành Viên Trong Khối Đều Thống Nhất Đề Cử Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh Làm Khối Trưởng; Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Làm Khối Phó Theo Quy Ước Thường Niên Giữa Các Đơn Vị Thành Viên Trong Khối.

 

Lê Thị Thế