Khối thi đua số 3, tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021

Cập nhật lúc: 15:00 27/01/2021

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 26/01/2021, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Khối thi đua số 3, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Y Sư Niê - Phó trưởng Ban thi đua, khen thưởng tỉnh Đắk Lắk, cùng đại diện của 08 đơn vị thành viên trong Khối thi đua (Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Sở Tư pháp, Bộ chỉ huy Quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng). Đồng chí Thượng tá Trần Minh Trọng, Chính ủy Bộ đội Quân sự tỉnh Đắk Lắk (đơn vị Khối trưởng khối thi đua) chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, trong năm 2020 được cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong khối đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện khá tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; cấp ủy thường xuyên chú trọng lãnh đạo, tổ chức điều hành hướng thi đua vào đột phá khâu yếu, mặt yếu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng của từng đơn vị. Phong trào thi đua yêu nước được duy trì thường xuyên, liên tục, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, có nhiều chuyển biến tích cực, khắc phục có hiệu quả các mặt yếu kém. Hầu hết các đơn vị luôn giữ vững và tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời xây dựng được một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến mới. Các cơ quan, đơn vị trong khối thi đua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt và vượt mức chỉ tiêu so với năm 2019 và kế hoạch năm 2020, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ, công chức, chiến sĩ trong từng đơn vị.

Đồng chí Y Sư Niê – Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Y Sư Niê (phó trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh) ghi nhận và đánh giá cao những thành tích đạt được của các đơn vị trong khối thi đua. Mặc dù năm 2020 tình hình kinh tế, chính trị có nhiều diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến kéo dài nhưng các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đảm bảo công tác chuyên môn, bảo vệ biên cương tổ quốc, an ninh, chính trị, công tác từ thiện xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong khối tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những khó khăn , hạn chế để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm công tác mới.

Một số đơn vị phát biểu đóng góp ý kiến

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, Hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối trong năm 2021. Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự báo tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên hoạt động tôn giáo trái pháp luật, tình hình khiếu nại đông người liên quan đến đất đai, vượt biên trái phép vẫn thường xuyên diễn ra, điều này làm cho an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp nhất là tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa được ngăn chặn và giải quyết triệt để. Tình hình trên sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong khối. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 2021, công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị trong khối cần tập trung thực hiện các nội dung, biện pháp đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc cho cán bộ, công chức, chiến sĩ nắm chắc mục đích, ý nghĩa của công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức xây dựng quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức phong trào thi đua, làm tốt công tác xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến…nhằm phấn đấu các đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tạo không khí thi đua sôi nổi, đoàn kết.

Đồng chí Trịnh Văn Toàn – Phó Chánh án, đại diện cho TAND tỉnh Đắk Lắk ký kết giao ước thi đua năm 2021

Căn cứ vào các nội dung, tiêu chí thi đua năm 2020, Khối thi đua số 3 đã thống nhất bỏ phiếu uy tôn và đề nghị: Tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; tặng Bằng khen cho các đơn vị: Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng, Viện kiểm sát và Công an tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị đã bầu Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số 3, tỉnh Đắk Lắk năm 2021 như sau: Công an tỉnh – Khối trưởng; Sở Tư pháp tỉnh– Khối phó.

Thành Trung – Lê Thế