Tên Nội dung Tài liệu
Quyết định số 450/QĐ-TA Về việc tặng "Giấy khen" cho các tập thể, cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2022.
Thông báo kết quả đề nghị khen thưởng năm 2022
Quyết định số 451/QĐ-TA Về việc công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" đối với những cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.
Công văn số 449/QĐ-TA Quyết định công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" và "Lao động tiên tiến" đối với những tập thể, cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích tốt trong phong trào thi...
Công văn số: 1206/STP-PBGDPL của Sở Tư pháp Về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài"
Thông báo kết quả chấm thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Toà án nhân dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022.
Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc thông báo tìm kiếm ông Tô Văn Phước và bà Nguyễn Thị Phi Nhạn, cùng địa chỉ: Tổ dân phố 8, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.
Thông báo kết quả chấm phúc khảo Vòng 1 và lịch thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022.
Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma thuột thông báo tìm kiếm ông Lê Văn Thông và bà Đỗ Thị Hương, cùng địa chỉ: số 552/5 Lê Duẩn, tổ dân phố 9, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 1 năm 2022