Tên Nội dung Tài liệu
Tòa án nhân dân huyện Ea Kar thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Thành Tân, địa chỉ: Thôn 4, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Thông báo kết quả tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk năm 2022.
Kế hoạch số 486/KHTA-TĐKT Tuyên truyền phong trào thu đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2026 và trong năm 2023.
Công văn số 485/TA-TĐKT về việc triển khai công tác thi đua năm 2023
Quyết định số 502/QĐ-TA-TĐKT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Quyết định số 501/QĐ-TA-TĐKT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa hoc - Sáng kiến Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
Quyết định 498/QĐ-TA-TAND thành lập Hội đồng Khoa học - sáng kiến Tòa án nhân dân.
Quyết định số 448/QĐ-TA Về việc tặng "Giấy khen" cho các Tập thể, cá nhân và Hội thẩm nhân dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đợt 3 năm 2022.
Quyết định số 446/QĐ-TA-TĐKT về việc công nhận các đề tài sáng kiến, giải pháp công tác năm 2022.
Quyết định số 450/QĐ-TA Về việc tặng "Giấy khen" cho các tập thể, cá nhân thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích tốt trong phong trào thi đua năm 2022.