Những kết quả đạt được sau 2 năm thực hiện luật hòa giải đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Ea Kar

Cập nhật lúc: 18:56 10/01/2023

Sự ra đời của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án là quy định mang tính đột phá, kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, pháp lý tốt đẹp của dân tộc và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của xã hội để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong đời sống.

Sau gần 2 năm thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Ea Kar đã đem lại những hiệu quả tích cực, không chỉ giúp giảm tải công việc của tòa án mà rất nhiều đương sự đã lựa chọn phương án hòa giải để giải quyết đơn khởi kiện của mình.

Hòa giải thành, đối thoại thành giúp giải quyết triệt để, hiệu quả các tranh chấp mà không phải mở phiên tòa xét xử. Kết quả hòa giải thành, đối thoại thành được các bên tự nguyện thi hành; tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của các bên liên quan và Nhà nước; hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Với Tòa án, đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả hòa giải, đối thoại là giải pháp căn cơ, giúp giải quyết khối lượng công việc ngày càng nặng nề, trong bối cảnh hàng năm các tranh chấp, khiếu kiện không ngừng tăng lên cả về số lượng và tính chất phức tạp trong khi biên chế không tăng.

Hòa giải viên TAND huyện Ea Kar thực hiện công tác hòa giải, đối thoại.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, TAND huyện Ea Kar đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như lựa chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm 3 hòa giải viên. Hầu hết các Hòa giải viên đều có trình độ, hiểu biết pháp luật, có kinh nghiệm tiến hành hòa giải, đối thoại. Các Hòa giải viên đều rất nhiệt huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

Sau gần 2 năm triển khai thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án (tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/12/2022), mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác hòa giải, đối thoại tại TAND huyện Ea Kar đã đạt được những kết quả nhất định. Tổng số vụ, việc Tòa án nhân dân huyện Ea Kar chuyển hòa giải, đối thoại là 134 vụ, việc, đã giải quyết 111 vụ, việc đạt 82,8%, trong đó đã hòa giải thành, đối thoại thành là 58 vụ việc, chiếm tỷ lệ 52,2%. Có thể nói đây là con số hết sức ấn tượng sau khi có Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án, điều đó chứng minh tính thực tiễn đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của xã hội để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong đời sống của Luật. Tuy thời gian triển khai thi hành Luật chưa lâu nhưng các hòa giải viên đã nhanh chóng tiếp cận công việc, sắp xếp thời gian khoa học, đảm bảo giải quyết đúng tiến độ, hòa giải các vụ việc đạt kết quả rất tốt, không có trường hợp nào để hồ sơ hòa giải, đối thoại quá thời hạn.

Để có được những kết quả bước đầu như vậy, trước hết tập thể cán bộ công chức Tòa án, nhất là người đứng đầu phải nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, đối thoại tại Tòa án, từ đó việc triển khai và thi hành Luật mới thật sự đạt hiệu quả. Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tâm huyết, có kỹ năng hòa giải nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của hòa giải viên và giải quyết hiệu quả các tranh chấp ngay từ khi nhận đơn khởi kiện. Tòa án cần giải thích rõ đối với người có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu về Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Đây được xem là biện pháp khả thi và hiệu quả, khi người dân hiểu được ý nghĩa và lợi ích mà hòa giải, đối thoại mang lại thì họ sẽ lựa chọn cơ chế này. Bên cạnh đó phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Tòa án và các hòa giải viên, chuẩn bị tốt việc hòa giải, bố trí thời gian phù hợp, bố trí điều kiện cơ sở vật chất phục vụ việc hòa giải...

Để nâng cao hiệu quả thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, thời gian tới, TAND huyện Ea Kar sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án,  phân công Hòa giải viên tuyên truyền để trực tiếp phổ biến, tuyên truyền về Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án cho người khởi kiện, người yêu cầu, người bị kiện trong quá trình nhận và xử lý đơn khởi kiện vụ án dân sự, hành chính, yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn theo Hướng dẫn ban hành kèm theo Chỉ thị số 02/2022/CT-CA nhằm nâng cao hiểu biết và tin tưởng của người dân đối với cơ chế hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Hoàng Long