Bảo vệ người thứ ba ngay tình

Bảo vệ người thứ ba ngay tình trong các giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà không phải đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng là tài sản chung vợ...

Ai phải nộp án phí ?

Bàn về nghĩa vụ chịu án phí khi Tòa án công nhận thỏa thuận của các đương sự trong vụ án dân sự khi bị đơn thuộc diện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án...

Trao đổi về tình tiết, sự kiện không phải chứng minh Điều 92 BLTTDS

Trao đổi về tình tiết, sự kiện không phải chứng minh Điều 92 BLTTDS

Những điểm mới cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Ngày 14/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Thi hành án hình sự với nhiều thay đổi lớn trong công tác thi hành án. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Xin giới thiệu những điểm mới cơ bản được...

Quan điểm của cá nhân về cac biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) có bắt buộc phải tuyên trong bản án dân sự không?

Các BPKCTT được quy định tại Chương VIII BLTTDS 2015 gồm 32 điều (từ Điều 111 đến Điều 142).

Bàn về vấn đề miễn, giảm án phí.

Hiện nay, vấn đề miễn, giảm án phí trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính,… tại Tòa án còn có nhiều quan điểm khác nhau, cụ thể là:

Trao đổi về một số thiếu xót trong giải quyết vụ án dân sự.

Trao đổi về một số thiếu xót trong giải quyết vụ án dân sự.

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp có được khấu trừ vào thời hạn tạm giam không?

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp có được khấu trừ vào thời hạn tạm giam không?

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE