BÀI VIẾT: Nâng cao việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường của cán bộ, công chức Tòa án hai cấp tỉnh Đắk Lắk.

Ý thức pháp luật là nhân tố không thể thiếu trong đời sống pháp luật của xã hội ở tất cả các giai đoạn phát triển của nó, nhất là từ khi xuất hiện nhà nước pháp quyền. Ý thức pháp luật có vai trò quan...

Trao đổi quan điểm bài viết Trần Văn D và đồng phạm, phạm tội gì.

Sau khi đọc bài viết “Trần Văn D và đồng phạm, phạm tội gì?” của tác giả Phan Phụng – Thiên Lý đăng ngày 12/12/2023, tôi có ý kiến trao đổi quan điểm về vụ án như sau:

Trần Văn D và đồng bọn phạm tội gì?

Trần Văn D và đồng bọn phạm tội gì?

Vướng mắc trong việc xử lý hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả.

Hiện nay việc sử dụng Giấy phép lái xe giả để lưu thông và xuất trình khi bị cơ quan công an kiểm tra vẫn diễn ra ở nhiều địa phương; thực tiễn xử lý hành vi này vẫn có nhiều quan điểm chưa thống...

CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 328 BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO BÊN ĐẶT CỌC KHI HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC GIAO KẾT VÌ TRỞ NGẠI KHÁCH QUAN

Đặt cọc là biện pháp bảo đảm cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Phạt cọc là biện pháp để bảo vệ quyền lợi cho bên đặt cọc hoặc bên nhận cọc, khi bên kia từ chối việc giao kết, thực hiện hợp...

Trao đổi quan điểm về vụ án “Nguyễn B phạm một hay hai tội?”

Sau khi đọc bài viết “Nguyễn B phạm một hay hai tội?” của tác giả Nguyễn Bá Nhất đăng ngày 20/7/2023, tôi có ý kiến trao đổi quan điểm về vụ án như sau:

Khó khăn khi áp dụng lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán khi giải quyết các vụ án Kinh doanh thương mại.

Khó khăn khi áp dụng lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán khi giải quyết các vụ án Kinh doanh thương mại.

Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện CưM’gar.

Ngay sau khi Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án được ban hành, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện CưM’gar đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể Thẩm phán, Thư ký của đơn vị.

Bàn về chi phí trong Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Đối với các vụ việc dân sự tranh chấp có giá trị thấp thì chi phí không ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên đối với những vụ án có giá trị tài sản tranh chấp lớn thì việc giải quyết theo con đường Hòa giải tại...

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE