CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 328 BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHO BÊN ĐẶT CỌC KHI HỢP ĐỒNG KHÔNG ĐƯỢC GIAO KẾT VÌ TRỞ NGẠI KHÁCH QUAN

Đặt cọc là biện pháp bảo đảm cho việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Phạt cọc là biện pháp để bảo vệ quyền lợi cho bên đặt cọc hoặc bên nhận cọc, khi bên kia từ chối việc giao kết, thực hiện hợp...

Trao đổi quan điểm về vụ án “Nguyễn B phạm một hay hai tội?”

Sau khi đọc bài viết “Nguyễn B phạm một hay hai tội?” của tác giả Nguyễn Bá Nhất đăng ngày 20/7/2023, tôi có ý kiến trao đổi quan điểm về vụ án như sau:

Khó khăn khi áp dụng lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán khi giải quyết các vụ án Kinh doanh thương mại.

Khó khăn khi áp dụng lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán khi giải quyết các vụ án Kinh doanh thương mại.

Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện CưM’gar.

Ngay sau khi Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án được ban hành, lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện CưM’gar đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể Thẩm phán, Thư ký của đơn vị.

Bàn về chi phí trong Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Đối với các vụ việc dân sự tranh chấp có giá trị thấp thì chi phí không ảnh hưởng nhiều, tuy nhiên đối với những vụ án có giá trị tài sản tranh chấp lớn thì việc giải quyết theo con đường Hòa giải tại...

Xem xét thấu đáo những vướng mắc liên quan đến đất đai qua giải quyết, xét xử các vụ án

Tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chánh án TAND tỉnh NGUYỄN VĂN CHUNG đã đóng góp, chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ việc liên quan đến...

Một số vấn đề bất cập về thi hành án hình phạt cải tạo không giam giữ.

Cải tạo không giam giữ là buộc người phạm tội phải tự cải tạo dưới sự giám sát của cơ quan nhà nước hoặc tổ chức xã hội nơi họ làm việc hoặc cư trú qua việc phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định.

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE