Quy trình hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án

Cập nhật lúc: 09:05 20/08/2020

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 16 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đây là công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động của Tòa án.

Xuất phát từ nhu cầu, tầm quan trọng của hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Nhằm góp phần tăng cường hiệu quả của việc tiếp cận quy định mới về hòa giải, đối thoại tại Tòa án, sau đây là bản tóm tắt quy trình hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án:

Vũ Đức Mạnh