Buôn Hồ: Sơ kết công tác Hội thẩm

Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ cùng với đoàn Hội thẩm tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Búk tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy Đắk Lắk; Kế hoạch số 212-KH/HU ngày 04/9/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy Krông Búk về...

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện M’Drăk tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 22/6/2020, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện M’Drăk tổ chức Đại hội Chi bộ Tòa án lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lân - đại diện Ban thường vụ Huyện ủy M’Drăk...

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Ea Súp tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Thông báo số 1109-TB/HU ngày 18/5/2020 của huyện ủy Ea Súp; về việc “tổ chức Đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở”.

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Ea Kar tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 23/8/2019 của tỉnh ủy...

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Bông tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 10/6/2020 Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Bông đã tổ chức Đại hội Chi bộ Tòa án lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có đồng chí Bùi Duy Thích - Ủy viên thường vụ Ban chấp hành...

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Krông Năng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy Đắk Lắk; Kế hoạch số 113-KH/HU ngày 10/9/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy Krông Năng về...

Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm chức vụ Chánh án

Ngày 05 tháng 6 năm 2020. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Dự và chủ trì buổi Lễ có Đồng chí...

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Ea H'leo tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 03/6/2020 Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Ea H'leo đã tổ chức Đại hội Chi bộ tòa án lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng - Ủy viên thường vụ Ban chấp...

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE