Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là một quy định mới của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, được dư luận xã hội đồng tình cao. Tuy nhiên, để tránh việc mang thai hộ vì mục đích thương mại, pháp luật...

Một số điều cần biết về ly hôn có yếu tố nước ngoài

Một số điều cần biết về ly hôn có yếu tố nước ngoài

Phong tục tập quán và việc vận dụng phong tục tập quán trong công tác xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Phong tục, tập quán được hình thành từ những khuôn mẫu ứng xử hàng ngày, được lưu truyền trong cộng đồng người dân tộc Ê Đê dưới dạng truyền miệng, từ người này sang người khác, từ buôn làng này đến...

Quy định mới về tiếng nói, chữ viết và người phiên dịch cho người khuyết tật trong tố tụng dân sự

Trong thực tiễn xét xử trước đây khi áp dụng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 đã nảy sinh trường hợp đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác là người bị khuyết...

Một số hạn chế trong công tác thi hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo

Thông qua công tác kiểm tra và công tác ban hành các quyết định thi hành bản án có hiệu lực pháp luật đối với hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, gây cản trở...

Nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động tố tụng

Một trong những điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự và Luật Tố tụng hành chính năm 2015 là quy định về hình thức thực hiện việc gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo...

Một số vướng mắc khi thụ lý, giải quyết án phá sản

Ngày 19/6/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Phá sản năm 2014, thay thế cho Luật PS 2004. Luật phá sản 2014 gồm 14 chương, 133 điều, có nhiều nội dung mới so với Luật Phá sản 2004. Tuy nhiên, kể từ khi...

Trao đổi nghiệp vụ trong việc xét xử các vụ án hình sự

Thông qua việc xét xử các vụ án hình sự theo trình tự phúc thẩm trong thời gian qua, nhìn chung các Tòa án nhân dân (TAND) huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk (gọi chung là TAND cấp huyện) đã...

Những khó khăn vướng mắc khi áp dụng Điều 654 Bộ luật dân sự 2015 vào thực tế

Theo quy định tại điều 79 Luật HN&GĐ năm 2014 thì cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng lẫn nhau khi cùng chung sống với nhau.

Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong việc giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng

Tranh chấp hợp đồng tín dụng là dạng tranh chấp kinh doanh thương mại phổ biến, chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ án mà Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Đắk Lắk thụ lý giải quyết. Thông qua công tác xét xử phúc...