Phân biệt hoãn phiên tòa và tạm ngừng phiên tòa ở giai đoạn giải quyết, xét xử phúc thẩm các vụ án Dân sự.

Phân biệt hoãn phiên tòa và tạm ngừng phiên tòa ở giai đoạn giải quyết, xét xử phúc thẩm các vụ án Dân sự.

Vướng mắc trong việc hoãn chấp hành án phạt tù đối với bị án đang tại ngoại vì bị bệnh nặng.

Hoãn chấp hành hình phạt tù là việc chuyển thời điểm người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù sang một thời điểm muộn hơn vì những lý do khách quan, như bị bệnh nặng, bị bệnh tâm thần …, Thực tiễn...

Hiểu và áp dụng Điều 47, Điều 48 BLHS năm 2015 và Điều 106 BLTTHS 2015 như thế nào cho đúng!

Quá trình giải quyết vụ án hình sự, ngoài việc định tội danh, quyết định hình phạt còn phải xử lý vật chứng, áp dụng các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội, cũng như giải quyết vấn đề dân sự...

Một số ý kiến trao đổi, đề xuất trong việc giải quyết vụ án hôn nhân liên quan đến bạo lực gia đình

Theo "Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình với phụ nữ ở Việt Nam", năm 2010 do Tổng cục Thống kê Việt Nam thực hiện, 58% phụ nữ đã kết hôn từng bị bạo lực ít nhất một lần trong cuộc đời.

Trao đổi về yếu tố lỗi trong phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Trong thực tiễn đời sống, các hành vi vi phạm về quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng của mỗi bên vợ, chồng cũng chính là nguồn gốc của sự khủng hoảng, bi kịch trong đời sống hôn nhân, phá vỡ trật tự pháp...

Hoàn thiện pháp luật về hôn nhân và gia đình

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực hôn nhân và gia đình đã tương đối hoàn thiện. Qua các văn bản pháp luật thấy rằng dưới chế độ của Nhà nước ta hiện...

Bảo vệ người thứ ba ngay tình

Bảo vệ người thứ ba ngay tình trong các giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà không phải đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng là tài sản chung vợ...

Ai phải nộp án phí ?

Bàn về nghĩa vụ chịu án phí khi Tòa án công nhận thỏa thuận của các đương sự trong vụ án dân sự khi bị đơn thuộc diện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án...

Trao đổi về tình tiết, sự kiện không phải chứng minh Điều 92 BLTTDS

Trao đổi về tình tiết, sự kiện không phải chứng minh Điều 92 BLTTDS