Vướng mắc về thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách án treo.

Án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Toà án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm...

Vướng mắc về thẩm quyền ra quyết định tạm giam bị cáo sau khi kết thúc phiên toà sơ thẩm trong vụ án hình sự giải quyết theo thủ tục rút gọn.

Tạm giam là biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm đảm bảo cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc để đảm bảo thi hành án. Tuy nhiên Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 chưa...

Quy trình hoạt động hòa giải, đối thoại tại tòa án

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 16 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đây là công cụ hữu...

Quy định mới về điều kiện, trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020).

So với Luật thi hành án hình sự năm 2010 thì Luật thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020) quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người...

Một số vướng mắc trong việc áp dụng quy định về thời hạn mở phiên họp giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Chế định án treo và buộc người chấp hành án hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo phải chấp hành một khoảng thời gian thử thách được quy định cụ thể trong Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày...

Một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương

Một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, về hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ...