Quy định mới về điều kiện, trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020).

So với Luật thi hành án hình sự năm 2010 thì Luật thi hành án hình sự năm 2019 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020) quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục rút ngắn thời gian thử thách đối với người...

Một số vướng mắc trong việc áp dụng quy định về thời hạn mở phiên họp giải quyết đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Chế định án treo và buộc người chấp hành án hình phạt tù của bản án cho hưởng án treo phải chấp hành một khoảng thời gian thử thách được quy định cụ thể trong Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày...

Một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương

Một số nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20/12/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, về hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ...

Vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định về xóa án tích

Việc quy định chế định án tích và xóa án tích trong Bộ luật hình sự thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước đối với người bị kết án. Việc đặt ra chế định xóa án tích nhằm khuyến khích người bị kết án...

Phân biệt hoãn phiên tòa và tạm ngừng phiên tòa ở giai đoạn giải quyết, xét xử phúc thẩm các vụ án Dân sự.

Phân biệt hoãn phiên tòa và tạm ngừng phiên tòa ở giai đoạn giải quyết, xét xử phúc thẩm các vụ án Dân sự.

Vướng mắc trong việc hoãn chấp hành án phạt tù đối với bị án đang tại ngoại vì bị bệnh nặng.

Hoãn chấp hành hình phạt tù là việc chuyển thời điểm người bị kết án đang chấp hành hình phạt tù sang một thời điểm muộn hơn vì những lý do khách quan, như bị bệnh nặng, bị bệnh tâm thần …, Thực tiễn...

Hiểu và áp dụng Điều 47, Điều 48 BLHS năm 2015 và Điều 106 BLTTHS 2015 như thế nào cho đúng!

Quá trình giải quyết vụ án hình sự, ngoài việc định tội danh, quyết định hình phạt còn phải xử lý vật chứng, áp dụng các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội, cũng như giải quyết vấn đề dân sự...

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE