Bàn về vấn đề miễn, giảm án phí.

Hiện nay, vấn đề miễn, giảm án phí trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính,… tại Tòa án còn có nhiều quan điểm khác nhau, cụ thể là:

Trao đổi về một số thiếu xót trong giải quyết vụ án dân sự.

Trao đổi về một số thiếu xót trong giải quyết vụ án dân sự.

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp có được khấu trừ vào thời hạn tạm giam không?

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp có được khấu trừ vào thời hạn tạm giam không?

Vướng mắc trong thực tiễn xét xử đối với khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vướng mắc trong thực tiễn xét xử đối với khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định và tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là vô...

Quy định về phục hồi vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được xác định là sửa đổi căn bản, toàn diện gồm 510 Điều, trong đó bổ sung mới 176 Điều, sửa đổi 317 Điều, bãi bỏ 26 Điều. Bộ luật ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng...

Áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm tại Tòa án

Ngày 15/5/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khoản nợ xấu tại...

Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về căn cứ ly hôn

Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về căn cứ ly hôn

Những vướng mắc khi “Người được hoãn chấp hành án phạt tù” thay đổi, đi khỏi nơi cư trú.

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018, tại Điều 67 quy định:

Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng đối với mọi loại tội phạm; người được áp dụng biện pháp này phải có có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, phải làm giấy cam đoan, phải có mặt đúng thời gian,...

Các khiếu nại, kiến nghị thường gặp trong giải quyết các vụ án dân sự.

Các khiếu nại, kiến nghị thường gặp trong giải quyết các vụ án dân sự.

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE