Trao đổi về tình tiết, sự kiện không phải chứng minh Điều 92 BLTTDS

Trao đổi về tình tiết, sự kiện không phải chứng minh Điều 92 BLTTDS

Những điểm mới cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2019

Ngày 14/6/2019, Quốc hội thông qua Luật Thi hành án hình sự với nhiều thay đổi lớn trong công tác thi hành án. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Xin giới thiệu những điểm mới cơ bản được...

Quan điểm của cá nhân về cac biện pháp khẩn cấp tạm thời (BPKCTT) có bắt buộc phải tuyên trong bản án dân sự không?

Các BPKCTT được quy định tại Chương VIII BLTTDS 2015 gồm 32 điều (từ Điều 111 đến Điều 142).

Bàn về vấn đề miễn, giảm án phí.

Hiện nay, vấn đề miễn, giảm án phí trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính,… tại Tòa án còn có nhiều quan điểm khác nhau, cụ thể là:

Trao đổi về một số thiếu xót trong giải quyết vụ án dân sự.

Trao đổi về một số thiếu xót trong giải quyết vụ án dân sự.

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp có được khấu trừ vào thời hạn tạm giam không?

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp có được khấu trừ vào thời hạn tạm giam không?

Vướng mắc trong thực tiễn xét xử đối với khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vướng mắc trong thực tiễn xét xử đối với khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định và tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là vô...

Quy định về phục hồi vụ án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được xác định là sửa đổi căn bản, toàn diện gồm 510 Điều, trong đó bổ sung mới 176 Điều, sửa đổi 317 Điều, bãi bỏ 26 Điều. Bộ luật ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng...

Áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm tại Tòa án

Ngày 15/5/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm (TSBĐ) của khoản nợ xấu tại...