Những vướng mắc khi “Người được hoãn chấp hành án phạt tù” thay đổi, đi khỏi nơi cư trú.

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018, tại Điều 67 quy định:

Biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng đối với mọi loại tội phạm; người được áp dụng biện pháp này phải có có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, phải làm giấy cam đoan, phải có mặt đúng thời gian,...

Các khiếu nại, kiến nghị thường gặp trong giải quyết các vụ án dân sự.

Các khiếu nại, kiến nghị thường gặp trong giải quyết các vụ án dân sự.

Công tác dân vận trong hòa giải các vụ án dân sự từ thực tiễn của Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn

Đối với hoạt động xét xử của Tòa án, công tác dân vận có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giáo dục, thuyết phục và phổ biến tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Lời dạy của Bác đối với Tòa án:...

Trao đổi về thẩm quyền xem xét giải quyết đối với vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định cá biệt của cơ quan tổ chức

Trao đổi về thẩm quyền xem xét giải quyết đối với vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định cá biệt của cơ quan tổ chức

MỘT VÀI Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ “NGƯỜI YÊU CẦU KHỞI TỐ RÚT YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN THEO ĐIỀU 155 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015”

Sau khi Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực thi hành, việc áp dụng pháp luật các quy định theo Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS 2015) có nhiều quan điểm không thống nhất giữa các cơ...

Thực trạng ly hôn hiện nay trên địa bàn huyện Krông Pắc, nguyên nhân và một số giải pháp

Ly hôn là một hiện tượng xã hội phức tạp, để lại cho các cá nhân trong cuộc và xã hội những hậu quả nặng nề. Ly hôn đang là thực trạng bức xúc của xã hội. Bởi ly hôn kéo theo sự phân chia tài sản vợ...

Một số ý kiến đóng góp hoàn thiện hoạt động của bộ phận hành chính tư pháp tại hai cấp Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Nhằm năng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ việc cũng như tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tòa án nhân...

Trao đổi về thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giam bị cáo của Chánh án, Phó Chánh án trong giai đoạn xét xử vụ án Hình sự sơ thẩm

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2018 đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế...

Một vài ý kiến về tình tiết "Có tính chất côn đồ"

Luật hình sự Việt Nam quy định “Phạm tội có tính chất côn đồ” là một tình tiết tăng nặng. Nó được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 BLHS 2015 với quy định là một trong những tình tiết tăng nặng...