Trao đổi về thẩm quyền xem xét giải quyết đối với vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định cá biệt của cơ quan tổ chức

Trao đổi về thẩm quyền xem xét giải quyết đối với vụ việc dân sự có liên quan đến quyết định cá biệt của cơ quan tổ chức

MỘT VÀI Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ “NGƯỜI YÊU CẦU KHỞI TỐ RÚT YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN THEO ĐIỀU 155 BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015”

Sau khi Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có hiệu lực thi hành, việc áp dụng pháp luật các quy định theo Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS 2015) có nhiều quan điểm không thống nhất giữa các cơ...

Thực trạng ly hôn hiện nay trên địa bàn huyện Krông Pắc, nguyên nhân và một số giải pháp

Ly hôn là một hiện tượng xã hội phức tạp, để lại cho các cá nhân trong cuộc và xã hội những hậu quả nặng nề. Ly hôn đang là thực trạng bức xúc của xã hội. Bởi ly hôn kéo theo sự phân chia tài sản vợ...

Một số ý kiến đóng góp hoàn thiện hoạt động của bộ phận hành chính tư pháp tại hai cấp Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Nhằm năng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ việc cũng như tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận các thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án nhanh chóng và thuận tiện hơn. Tòa án nhân...

Trao đổi về thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giam bị cáo của Chánh án, Phó Chánh án trong giai đoạn xét xử vụ án Hình sự sơ thẩm

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2018 đã quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chánh án, Phó Chánh án khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế...

Một vài ý kiến về tình tiết "Có tính chất côn đồ"

Luật hình sự Việt Nam quy định “Phạm tội có tính chất côn đồ” là một tình tiết tăng nặng. Nó được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 BLHS 2015 với quy định là một trong những tình tiết tăng nặng...

Buôn Hồ: Hòa Giải Vụ Án Dân Sự Tại Cấp Sơ Thẩm Theo Quy Định Của BLTTDS Năm 2015

Xuất phát từ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác hòa giải, Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã đề ra nhiệm vụ: “Khuyến khích việc...

Một số vướng mắc trong thực tiễn giải quyết yêu cầu về dân sự theo khoản 9 Điều 27 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7...

Vai trò của tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm mê tín, dị đoan

Mê tín, dị đoan có liên quan đến nhận thức của con người. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức về nhiều mặt trong nhân dân là một trong những biện pháp quan trọng, góp phần bài trừ, loại bỏ tệ nạn xã hội...

Bàn về thẩm quyền, trình tự giải quyết tranh chấp dân sự có yêu cầu hủy quyết định cá biệt (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015 và Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực, đã có nhiều điểm mới về thẩm quyền giải quyết của Tòa án đối với quyết...

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE