Đình chỉ bằng Quyết định riêng hay đình chỉ trong Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự khi đương sự rút một phần yêu cầu, rút yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập?

Trong thực tiễn giải quyết các vụ án tranh chấp về dân sự xảy ra nhiều trường hợp nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện, người phản tố rút yêu cầu phản tố, người yêu cầu độc lập rút yêu cầu độc...

Những bất cập của bộ Luật Tố tụng Hình sự trong việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và đề xuất khắc phục

Ở Việt Nam, nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử đã được quy định trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành. Đây được coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt...

Về thẩm quyền của Toà án và cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc xác định cha, mẹ, con.

Về thẩm quyền của Toà án và cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc xác định cha, mẹ, con.

Có nên gia hạn thời hạn ủy thác thu thập chứng cứ trong vụ án Dân sự

Thực tiễn giải quyết vụ án dân sự, quá trình thu thập chứng cứ đối với Tòa án thụ lý vụ án với Tòa án thực hiện công việc ủy thác có sự tương đồng với nhau tuy nhiên thời hạn giải quyết của Tòa án thụ...

Bàn về tiền lãi đối với hợp đồng vay tài sản là vàng

Vàng là loại tài sản có giá trị cao, có tính thanh khoản và giá trị sử dụng trên toàn cầu. Trước khi đồng tiền ra đời, vàng được sử dụng rộng rãi như vật ngang giá, có giá trị trao đổi với các loại...