Một số vấn đề cần rút kinh nghiệm trong việc giải quyết vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng

Tranh chấp hợp đồng tín dụng là dạng tranh chấp kinh doanh thương mại phổ biến, chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ án mà Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Đắk Lắk thụ lý giải quyết. Thông qua công tác xét xử phúc...

Một số thiếu sót thường mắc phải trong việc giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Lắk trong năm 2016

Trong năm qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà các tranh chấp về quyền sử dụng đất ở ĐắkLắk đang có chiều hướng gia tăng. Năm 2016 Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh ĐắkLắk thụ lý tổng số 482 vụ và ...

Một số kiến nghị sửa đổi bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015

Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, ngày 27/11/2015. Việc thông qua BLHS 2015 góp phần đảm bảo phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước sau...

Một số vướng mắc, bất cập của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Ngày 27/11/2015, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 và Nghị quyết thi hành Bộ luật. Đây là một trong những đạo luật quan trọng về tố tụng tư...

Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội theo luật tố tụng hình sự năm 2015

Bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự là tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một xã hội; trong đó, việc bảo đảm quyền bào chữa cho người bị buộc tội là yếu tố cơ bản để đánh giá...

Thực trạng kết hôn sớm, ly hôn nhanh ở Đắk Lắk

Gia đình là tế bào của xã hội, là một thiết chế xã hội đặc thù có vị trí và vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, bảo vệ và chuyển giao các giá trị văn hóa của cả dân tộc từ thế hệ này sang thế hệ...

Một số điểm mới của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án

Để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, đồng bộ với các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính năm 2015, Luật phí và lệ phí.

Cần phải nghiêm túc thực hiện đúng thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa

Cần phải nghiêm túc thực hiện đúng thứ tự và nguyên tắc hỏi tại phiên tòa theo quy định tại Điều 249 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE