Trao đổi nghiệp vụ về thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ khi giải quyết tranh chấp vụ án hôn nhân và gia đình trong trường hợp bị đơn đang chấp hành án phạt tù.

Việc xác định đúng thẩm quyền của Toà án theo lãnh thổ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự; tạo thuận lợi cho các đương sự tham gia tố tụng, tránh sự chồng chéo trong việc thực hiện...

Một số vướng mắc trong thực tiễn xét xử tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu nhưng không xử lý hậu quả của hợp đồng vô hiệu.

Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS) có quy định cụ thể về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự và hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu. Tuy nhiên, thực tế còn tồn tại rất nhiều giao dịch dân...

Bàn về một số quy định trong luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Có thể nói, sự ra đời của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án là quy định mang tính đột phá; kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa, pháp lý tốt đẹp của dân tộc; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của...

Bàn về nghĩa vụ chịu chi phí giám định trong trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện

Thực tiễn giải quyết các vụ án dân sự khi có đương sự yêu cầu giám định Toà án sẽ xác định đương sự nào phải chịu tiền chi phí giám định theo quy định tại Điều 161 của Bộ luật tố tụng dân sự, nếu các...

Trao đổi về bài viết của tác giả Văn Công Dần: Bàn về thẩm quyền ra lệnh tạm giam theo quy định tại khoản 3 Điều 278 BLTTHS.

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS 2015) được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Sau khi Bộ...

Bàn về thẩm quyển ra lệnh tạm giam theo quy định tại khoản 3 Điều 278 BLTTHS

Tạm giam là biện pháp ngăn chặn được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) nhằm đảm bảo cho việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tạm giam có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác đấu...

Những vướng mắc trong việc xem xét, thẩm định tại chỗ khi giải quyết các vụ án dân sự.

Xem xét, thẩm định tại chỗ là biện pháp trong quá trình tố tụng nhằm thu thập tài liệu chứng cứ của Tòa án, chứng minh cho quyền khởi kiện của nguyên đơn.

Đánh giá chứng cứ trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền khi chỉ có giấy vay tiền

Thực tế hiện nay, trong các giao dịch vay tài sản (vay tiền) giữa cá nhân với cá nhân, thông thường các bên chỉ lập một tờ giấy viết tay (hoặc đánh máy sẵn một số nội dung) mà không thông qua việc...

Đình chỉ bằng Quyết định riêng hay đình chỉ trong Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự khi đương sự rút một phần yêu cầu, rút yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập?

Trong thực tiễn giải quyết các vụ án tranh chấp về dân sự xảy ra nhiều trường hợp nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện, người phản tố rút yêu cầu phản tố, người yêu cầu độc lập rút yêu cầu độc...