Những vướng mắc trong việc xem xét, thẩm định tại chỗ khi giải quyết các vụ án dân sự.

Xem xét, thẩm định tại chỗ là biện pháp trong quá trình tố tụng nhằm thu thập tài liệu chứng cứ của Tòa án, chứng minh cho quyền khởi kiện của nguyên đơn.

Đánh giá chứng cứ trong vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền khi chỉ có giấy vay tiền

Thực tế hiện nay, trong các giao dịch vay tài sản (vay tiền) giữa cá nhân với cá nhân, thông thường các bên chỉ lập một tờ giấy viết tay (hoặc đánh máy sẵn một số nội dung) mà không thông qua việc...

Đình chỉ bằng Quyết định riêng hay đình chỉ trong Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự khi đương sự rút một phần yêu cầu, rút yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập?

Trong thực tiễn giải quyết các vụ án tranh chấp về dân sự xảy ra nhiều trường hợp nguyên đơn rút một phần yêu cầu khởi kiện, người phản tố rút yêu cầu phản tố, người yêu cầu độc lập rút yêu cầu độc...

Những bất cập của bộ Luật Tố tụng Hình sự trong việc thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong xét xử và đề xuất khắc phục

Ở Việt Nam, nguyên tắc bảo đảm tranh tụng trong xét xử đã được quy định trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành. Đây được coi đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng hoạt...

Về thẩm quyền của Toà án và cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc xác định cha, mẹ, con.

Về thẩm quyền của Toà án và cơ quan đăng ký hộ tịch trong việc xác định cha, mẹ, con.

THƯ VIỆN ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE