Vướng mắc về thẩm quyền của Toà án khi Người được hoãn chấp hành án phạt tù thay đổi nơi cư trú.

Ngày 28 tháng 11 năm 2019 Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 64/2019/TT-BCA quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người...

Khó khăn trong việc áp dụng quy định lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở Tòa án trong vụ án Dân sự

Thực tiễn hiện nay rất nhiều trường hợp vụ án có đương sự không chấp hành việc triệu tập lấy lời khai tại trụ sở Tòa án mà Thẩm phán phải tiến hành lấy lời khai của đương sự ngoài trụ sở.

Bài viết: Nâng cao công tác tổ chức, thực hiện giáo dục Pháp luật thông qua hoạt động xét xử của Tòa án.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của giáo dục trong quá trình hình thành nhân cách con người.

Bàn về thay thế và huỷ bỏ các biện pháp ngăn chặn theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

Biện pháp ngăn chặn là biện pháp tố tụng quan trọng nhằm mục đích kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ người bị buộc tội gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm...

Có nên thêm thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú trong khoản 2, 3 Điều 329 Bộ luật Tố tụng Hình sự

Thực tiễn giải quyết vụ án hình sự, sau khi Hội đồng xét xử tuyên án có thể ra một trong các quyết định: Quyết định bắt tạm giam bị cáo, quyết định tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án,...

Về Quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án.

Ngày 11 tháng 01 năm 2019 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2019/ NQ- HĐTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 03 năm 2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định...

Trao đổi về việc đương sự rút một phần yêu cầu khởi kiện, rút yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập.

Khi đương sự rút một phần yêu cầu khởi kiện, rút yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập, Tòa án đình chỉ bằng Quyết định riêng, đình chỉ trong Quyết định hay không ghi trong quyết định công nhận sự thỏa...

Trong vụ án hình sự, người đại diện cho bị cáo là người dưới 18 tuổi tham gia phiên toà với tư cách tố tụng là gì ?

Người chưa thành niên được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 21 của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau: Người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi.

Nghĩa vụ chứng minh, chứng cứ trong Tố tụng Dân sự - một số ý kiến trao đổi

Nghĩa vụ chứng minh của đương sự là một trong những nguyên tắc cơ bản và đã được quy định rõ trong Bộ luật Tố tụng dân sự. Tuy nhiên trong thực tiễn áp dụng hiện nay vẫn còn gặp phải một số khó khăn,...